Program operacyjny inteligentny rozwój – jakie kryteria trzeba spełnić ?

Program operacyjny inteligentny rozwój – jakie kryteria trzeba spełnić ?

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to Program w ramach nowej perspektywy finansowej w UE – Fundusze Europejskie 2014-2020, będący następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), realizowanego w latach 2007-2013.Ma on odpowiadać za wsparcie dla prowadzonych badań naukowych i wspierać rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działań zmierzających do podniesienia konkurencyjności małych oraz średnich firm. Jako główny cel będzie pobudzenie innowacyjności w naszej gospodarce, ponieważ zwiększać się będą nakłady prywatne na badania i rozwój a także kreować się będzie pobyt przedsiębiorstw na innowacje oraz wszelkie prace w zakresie badawczo – rozwojowym.

Przewidziane w Programie obszary wsparcia to:- budowa nowych a także wzmocnienie istniejących powiązań pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami – rozwój innowacyjności firm – poprawa jakości badań i pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach przestrzeni badawczej UE

Podstawowe zadanie programu PO IR to przede wszystkim instrumenty wsparcia, które sa kierowane do firm, aby podjąć przez nie rozwój oraz kontynuację działalności B+R i innowacyjnej.

Program Inteligentny Rozwój to największy w Unii Europejskiej program, który będzie finansował badania a także gwarantował rozwój oraz innowacje. Jest to jednocześnie drugi jeśli chodzi o wysokość budżetu program na lata 2014-2020. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich (FE), a więc ponad 36 mld zł.

Szukasz więcej informacji ? Wejdź na http://dotacjebr.pl/mqxy/program-operacyjny-inteligentny-rozwoj.html >.

Te środki sprawiają, że naukowcy oraz przedsiębiorcy dostają nowe możliwości, gdy chodzi o prowadzenie różnorakich wspólnych przedsięwzięć w zakresie badawczym i rozwojowym a wyniki prac mogą być wykorzystywane w gospodarce. „Od pomysłu do rynku” to główne hasło, które stanowi założenie programu. Oznacza wsparcie dla całego procesu powstawania innowacji od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług czy technologii przez przygotowywanie różnych prototypów, linii pilotażowych przez ich dalszą komercjalizacje. W praktyce będzie można z takich środków również finansować badania naukowe i prace rozwojowe. Będzie można potem wdrażać ich wyniki. Projektodawcy mogą ubiegać się o:

  • dotacje (bezzwrotne)

lub

  • instrumenty kapitałowe, gwarancje, pożyczki (tzw. instrumenty finansowe –czyli pomoc zwrotną).

Środki na realizację projektu mogą być przyznane w formie:- refundacji – wypłacana jako zwrot całości albo części wydatków, które poniesione były ze środków własnych

– zaliczki – wypłacana na planowane wydatki, rozliczana na podstawie dokumentów, które potwierdzają poniesione koszty.

Dofinansowanie przedsięwzięć B+R powiązane jest z obszarami Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS). Pod tym pojęciem kryją sięwybrane dziedziny na styku nauki i gospodarki, stanowiące potencjał rozwojowy Polski.19 krajowych specjalizacji ujęto w 5 działów tematycznych:• zdrowe społeczeństwo;• biogospodarka rolno-spożywcza, leśnodrzewna i środowiskowa;• zrównoważona energetyka;• surowce naturalne i gospodarka odpadami;• innowacyjne technologie i procesyprzemysłowe (w ujęciu horyzontalnym).

Dla kogo program?  Co można zrealizować?

O dofinansowanie występować mogąprzede wszystkim:

  • przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP);
  • jednostki naukowe;
  • konsorcja przedsiębiorstw oraz jednosteknaukowych;
  • instytucje otoczenia biznesu.
Previous Sklep z elektronarzędziami Festool w Krakowie
Next Czym jest aparat ligaturowy?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

RUSZA POWOLI SEZON ROWEROWY

Aura sprzyja rowerowym wyprawom. Warto zadbać o ich bezpieczeństwo. Ruszyły policyjne działania prewencyjne dotyczące znakowania jednośladów. Znakowanie rowerów to jeden ze sposobów zmniejszających ryzyko ich kradzieży. Włocławscy policjanci od wielu

Wiadomości 0 Comments

„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO” PODCZAS ELIMINACJI POWIATOWYCH RUCHU DROGOWEGO

Włocławscy policjanci ruchu drogowego uczestniczyli w powiatowych eliminacjach Turnieju Wiedzy i Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Podczas rywalizacji promowali bezpieczeństwo rowerzystów w ramach rozpoczętej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Zawodnicy szkół z

Wiadomości 0 Comments

„DŁUGOSZ” I BEZPIECZNIE FERIE

Uczniowie włocławskiego „Długosza” wysłuchali wskazówek o bezpiecznych feriach przekazanych przez przedstawicieli policji. To nietypowa lekcja, która ma spowodować, że dzieciaki nie zlekceważą zachowań decydujących o ich bezpieczeństwie. Każda okazja do

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź