Kart charakterystyki SDS

Kart charakterystyki SDS

Karta charakterystyki lub SDS to znormalizowany dokument zawierający dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Międzynarodowy standard przekazywania informacji o zagrożeniach (HCS) nakłada na producentów chemikaliów obowiązek przekazywania informacji o zagrożeniach związanych z substancjami chemicznymi podmiotom zajmującym się obsługą chemikaliów poprzez dostarczenie karty charakterystyki. Karty charakterystyki zawierają zazwyczaj właściwości chemiczne, zagrożenia dla zdrowia i środowiska, środki ochronne, a także środki ostrożności dotyczące przechowywania, obsługi i transportu chemikaliów.

Globalnie zharmonizowany system

GHS to zbiór międzynarodowych wytycznych opracowanych przez ONZ. Niniejsze wytyczne zostały stworzone w celu zapewnienia bezpiecznego wytwarzania, obsługi, użytkowania, usuwania i transportu materiałów niebezpiecznych. System GHS służy do:

  • Klasyfikacji zagrożeń chemicznych i kryteriów zagrożeń.
  • Zidentyfikowania zagrożeń zdrowotnych, fizycznych i środowiskowych substancji chemicznej.
  • Zapewnienie producentom i dystrybutorom chemikaliów dobrze zdefiniowanego systemu przekazywania informacji o zagrożeniach związanych z substancją chemiczną i środków ochronnych.

Struktura i format karty charakterystyki

Karty charakterystyki zawierają szesnaście sekcji. Wczesne sekcje, od pierwszej do ósmej, koncentrują się na szybkim dostępie do podstawowych informacji, które mogą być wymagane przez osoby zajmujące się chemikaliami do bezpiecznego postępowania lub personel ratowniczy. Sekcje od 9 do 11 zawierają dane techniczne i naukowe, np. stabilność, reaktywność, właściwości fizyczne i chemiczne. Sekcje od dwunastego do piętnastego nie są obowiązkowe; jednak muszą być w pełni zgodne z GHS. Ostatnia sekcja, sekcja szesnasta, zawiera informacje o samej karcie charakterystyki, np. Datę przeglądu i zmiany od ostatniej wersji.

Informacje SDS dla pracodawców

Pracodawcy muszą zapewnić pracownikom dostęp do kart charakterystyki wszystkich niebezpiecznych chemikaliów, z którymi mają do czynienia. Pracodawcy mogą spełnić ten wymóg na różne sposoby. Na przykład segregatory SDS są dość powszechne, podobnie jak komputerowe bazy danych SDS. Ważne jest, aby pracownicy mieli dostęp do kart charakterystyki wszystkich stosowanych przez nich chemikaliów. Jeśli pracodawca nie posiada karty charakterystyki dla jednej z tych substancji chemicznych, powinien skontaktować się z producentem w celu uzyskania aktualnej wersji karty charakterystyki dla tej substancji chemicznej. W tym sensie internetowe bazy danych SDS mają wyraźną przewagę nad systemami opartymi na segregatorach, ponieważ sprzedawca bazy danych zwykle zajmuje się indeksowaniem i aktualizacją kart charakterystyki. Na przykład zawierają informacje takie jak:

  • tożsamość i składniki substancji chemicznej
  • zdrowotne i fizyczne zagrożenia
  • bezpieczne procedury obsługi i przechowywania
  • procedury awaryjne
  • względy utylizacji.

Firmy powinny stosować karty charakterystyki, gdy oceniają ryzyko związane z niebezpiecznymi chemikaliami w miejscu pracy.

http://doradztwochemiczne.pl/a,xffh

Previous Przegląd narzędzi dynamometrycznych
Next Jak uporządkować dokumenty? Wybierz skoroszyt!

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Rośnie znaczenie firm rodzinnych na rynku pracy

Ponad 70 proc. polskich przedsiębiorstw to firmy rodzinne. Jak pokazują wyniki badań, młodzi pracownicy chętnie wybraliby pracę w takim przedsiębiorstwie. Mają one wizerunek pracodawców, którzy dbają o pracownika i u których można liczyć na

Strefa Biznesu 0 Comments

7 sposobów, w jaki pracodawcy mogą wspierać pracujących rodziców podczas epidemii COVID-19

Dzieci na całym świecie potrzebują teraz wsparcia od swoich rodziców. A rodzice potrzebują wsparcia ze strony swoich pracodawców. Konsekwencje wybuchu choroby koronawirusowej (COVID-19) są odczuwalne na całym świecie. Dla wielu

Strefa Biznesu 0 Comments

Rozdzielczość druku: Co to jest i dlaczego jest tak ważne?

Rozdzielczość druku to po prostu poziom szczegółowości drukowanego obrazu. Wyższa rozdzielczość oznacza większą szczegółowość i może być mierzona w punktach na cal (DPI). Im więcej punktów (atramentu) jest drukowanych na

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź